Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Flash : Ένα φύλλο εργασίας για την τεχνική shape tweening

Το Flash είναι ένα πρόγραμμα που μας δίνει την δυνατότητα να προσθέσουμε κίνηση και αλληλεπίδραση στις ιστοσελίδες. Αυτό που κυρίως θέλουμε να κάνουμε στο Flash είναι να κινήσουμε ένα αντικείμενο εφαρμόζοντας motion tweening. Πολλές φορές όμως θέλουμε να αλλάξουμε και το σχήμα ενός αντικειμένου. Η διαδικασία αυτή καλείται morphing ή shape tweening.


Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική shape tweening για να αλλάξουμε το σχήμα κάποιων αντικειμένων.


Η ιδέα για την παραπάνω άσκηση προέρχεται από το βιβλίο Flash 8 Accelerated.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου