Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Web 2.0 εφαρμογές για την τάξη

Αν ενδιαφέρεστε για εφαρμογές web 2.0 που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη, τότε το TeachWeb2 είναι ένα wiki που θα σας ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό.


Έχει δημουργηθεί κυρίως από καθηγητές που δουλεύουν σ' ένα σχολείο στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α και έχει ως στόχο την αναζήτηση web  2.0  εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Μέχρις στιγμής έχουν εξεταστεί περισσότερες από 120 Web 2.0 εφαρμογές.

Για κάθε τέτοια εφαρμογή γίνεται μία SWOT ανάλυση. Εντοπίζονται δηλαδή τα δυνατά σημεία (strengths), οι αδυναμίες (weaknesses), οι ευκαιρίες (opportunities) αλλά και οι απειλές (threats) που μπορούν να προκύψουν από την χρήση του προγράμματος. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις προτείνονται τρόποι εφαρμογής τους στην τάξη αλλά και άλλες πηγές (resources) για την εφαρμογή.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι εξετάζονται οι εξής εφαρμογές:
Animoto, Blogs, Flickr, Issuu, Ning, Scratch, Slideshare, Vimeo και πολλές άλλες.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου