Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Οι ασκήσεις ΑΕΠΠ για τον μήνα Σεπτέμβριο

Για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν μπόρεσα να ανεβάσω πολλές ασκήσεις  για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον γιατί ασχολήθηκα περισσότερο με τις παρουσιάσεις του 1ου και του 2ου κεφαλαίου. Οι ασκήσεις αυτές ήταν οι εξής :
  1. Διαγωνισμός Καρφωμάτων ( Δυσδιάστατοι Πίνακες )
  2. Υπηρεσία Πόρτα - Πόρτα ( Δομή Επιλογής )
  3. Μέτρηση ταχύτητας ADSL ( Δομή Επιλογής )


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου