Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Το πρωτόκολλο CSMA/CD [Video]

Το πρωτόκολλο CSMA/CD είναι το πλέον διαδεδομένο πρωτόκολλο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου.


Ο αλγόριθμος του πρωτοκόλλου αυτού έχει ως εξής :
  1. Η κάρτα προσαρμογής λαμβάνει το datagram από το στρώμα δικτύου και δημιουργεί ένα πλαίσιο.
  2. Αν ανιχνεύσει ελεύθερο δίαυλο, αρχίζει τη μετάδοση του πλαισίου, αλλιώς, αναστέλλει τη μετάδοση μέχρι να ελευθερωθεί ο δίαυλος.
  3. Αν μεταδώσει όλο το πλαίσιο χωρίς να ανιχνεύσει άλλη μετάδοση, παύει η ενασχόλησή της με το υπόψη πλαίσιο.
  4. Αν ανιχνεύσει άλλη μετάδοση, σταματά τη μετάδοση και στέλνει σήμα συνωστισμού (jam signal).
  5. Μετά την παύση μετάδοσης, πραγματοποιεί εκθετική υποχώρηση: μετά την n-στη σύγκρουση, επιλέγει τυχαίο K από το {0,1,2,…,2m-1}, όπου m=min(n,10). Περιμένει K*512 διάρκειες bit και επιστρέφει στο Βήμα 2.

Δείτε και το παρακάτω video το οποίο εξηγεί με πολύ απλό τρόπο το παραπάνω πρωτόκολλο.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου