Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΑΕΠΠ : Ένα φυλλάδιο ασκήσεων για την ενότητα 8.1

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το 11ο φυλλάδιο ασκήσεων που δόθηκε σήμερα στους μαθητές. Είναι ένα φυλλάδιο που στόχο έχει να κατανοήσουν οι μαθητές όσο καλύτερα γίνεται τις λογικές εκφράσεις. Αφιερώνεται μια ολόκληρη διδακτική ώρα στο θέμα αυτό γιατί έχω παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι οι μαθητές είχαν αρκετές αδυναμίες. Όχι βέβαια σε συνθήκες όπως Βάρος > 5 αλλά σε λίγο πιο σύνθετες ή σε συνθήκες που επεριέχουν και χαρακτήρες.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου