Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Αυτό θα είναι το τέταρτο μάθημα για τη δομή επιλογής. Σε αυτό θα γίνει ειδική αναφορά σε ασκήσεις που περιέχουν κλιμακωτές χρεώσεις ενώ θα γίνει και ειδική αναφορά σε διαγράμματα ροής που περιέχουν δομές επιλογής. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε αν μία χρέωση είναι κλιμακωτή και συνεπώς θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην εκφώνηση της άσκησης. Το φυλλάδιο ασκήσεων που θα χρησιμοποιήσω στη τάξη φαίνεται στη συνέχεια:1 σχόλιο: