Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Ένα video γνωριμίας με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Δείτε στη συνέχεια ένα video γνωριμίας με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα (ΕΛ / ΛΑΚ):


Εκπαίδευση
Το video αυτό θα το χρησιμοποιήσω σε μία σειρά μαθημάτων που θα κάνω στην Α' Λυκείου και η οποία θα αφορά το Linux και το Open Office. Επειδή ακόμα αναζητώ υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη θα ήμουν ευγνώμων σε κάθε δική σας πρόταση.


2 σχόλια: