Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΑΕΠΠ : Επαναληπτικό τεστ στη δομή επιλογής

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα επαναληπτικό τεστ που καλύπτει τις ενότητες του βιβλίου που αναφέρονται στις λογικές συνθήκες και στη δομή επιλογής. Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται οι ενότητες 2.4.2 - 2.4.4 (χωρίς τη δομή ΕΠΙΛΕΞΕ) και 8.1 (εκτός η 8.1.2).0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου