Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Ένα φύλλο εργασίας για το Google Maps

Στο blog του καθηγητή Πληροφορικής Μιχαηλίδη Νίκου μπορείτε να βρείτε το παρακάτω φύλλο εργασίας που στόχο έχει την εξοικείωση των μαθητών με την υπηρεσία Google Maps.


Πιο συγκεκριμένα στην αρχή υπάρχει ένας σύντομος οδηγός αναφοράς για το Google Maps για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιβάλλον. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν συγκεκριμένες περιοχές, να εντοπίσουν φωτογραφίες για τις περιοχές αυτές, να μετρήσουν αποστάσεις μεταξύ δύο περιοχών αλλά και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Τέλος υπάρχει μία πρόταση για οργάνωση των διακοπών με το Google Maps.


Το παραπάνω φύλλο εργασίας έχω την πρόθεση να το χρησιμοποιήσω, με κάποιες μικρές αλλαγές, στο δεύτερο τετράμηνο στη Β' Λυκείου .


1 σχόλιο: