Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Τα wikis στην εκπαίδευση [Παρουσίαση]

Ο καθηγητής Γιώργος Παλαιγεωργίου δημιούργησε μία πολύ ωραία παρουσίαση για τα wikis στην εκπαίδευση στα πλαίσια της συγγραφής ενός βιβλίου για το web 2.0 με χρήση ενός wiki.


Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στον ορισμό του wiki, στα χαρακτηριστικά ενός wiki, σε παραδείγματα εφαρμογών στην εκπαίδευση, στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή τους, σε παραδειγματικές μελέτες, στα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την εφαρμογή και σε άλλαπολύ ενδιαφέροντα πράγματα.


Η παρουσίαση έγινε .


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου