Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Οδηγός της HTML 5 [Infographic]

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για την γλώσσα HTML 5.0. Στην αρχή γίνεται αναφορά στις ετικέτες της γλώσσας (στις νέες, σε αυτές που διατηρήθηκαν και σε αυτές που δεν υποστηρίζονται πλέον). Μάλιστα χρησιμοποιεί χρώματα για να κατατάξει τις ετικέτες σε κατηγορίες: layout, media, web apps, ruby και other.


Στη συνέχεια αναφέρονται οι ιδιότητες (attributes) και τα γεγονότα (events). Τέλος αναφέρεται ο βαθμός υποστήριξης της HTML 5.0 από τους σύγχρονους φυλλομετρητές.


Πηγή: TechKing, Νίκος Μιχαηλίδης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου