Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Ένα webquest για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Το Πάμε για Surfing με Ασφάλεια; είναι μία ιστοεξερεύνηση των καθηγητών Τζιώρα Ηλία, Κωστίκα Βύρων & Βλαχοπιώτη Θανάση που καλύπτει την ύλη της ενότητας 4 του βιβλίου Πληροφορικής της Α' Γυμνασίου.


Η ιστοεξερεύνηση χωρίζει αρχικά τους μαθητές σε δύο ομάδες: των πειρατών και των σερίφηδων. Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες με βάση τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενότητα αυτή του βιβλίου.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου