Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Έρευνα για το διαδίκτυο [Video]

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ παρακολουθεί σε ετήσια βάση, την εξέλιξη των δεικτών που σχετίζονται με τη διείσδυση του διαδικτύου στα ελληνικά νοικοκυριά και το σύνολο του πληθυσμού γενικότερα. Στο παρακάτω video μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σύνοψη των κυριότερων αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα νοικοκυριά και τον πληθυσμό για το 2010, όπως δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat. Την έρευνα αυτή μπορείτε να τη διαβάσετε και εδώ.


Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:
  1. Δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου αναδεικνύονται οι άνδρες, οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων.
  2. Η ηλικία παραμένει σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της διείσδυσης του διαδικτύου.
  3. Οι άνδρες συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σταθερή η απόκλιση σε σχέση με την ΕΕ και για τα δύο φύλα.
  4. Η Αττική εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης, ενώ η Κεντρική Ελλάδα τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου