Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ο αλγόριθμος της ταξινόμησης φυσαλίδας [Ιστοεξερεύνηση]

Ο καθηγητής Μπέκος Νίκος δημιούργησε μία ιστοεξερεύνηση για τη διδασκαλία του αλγορίθμου της ταξινόμησης φυσαλίδας. Η πρόταση αφορά διάστημα 4 διδακτικών ωρών στο οποίο οι μαθητές μέσα σε ομάδες συνεργάζονται  και εκτελούν τον αλγόριθμο με διάφορους τρόπους (π.χ applets, γλωσσομάθεια, Δελλύς, βιωματική μέθοδος : πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα κ.α.).


Ο προτεινόμενος χρόνος των 4 ωρών είναι βέβαια αρκετά μεγάλος. Ωστόσο η ιστοεξερεύνηση περιέχει αρκετά στοιχεία που θα μπορούσαν να σας φανούν χρήσιμα και  συνεπώς να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου