Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

SQLZoo : Ένα περιβάλλον για να μάθετε SQL online

Το SQLZoo είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με το οποίο μπορείτε να μάθετε SQL online. Σας παρέχει τη δυνατότητα, μέσα από μία σειρά μαθημάτων, να συντάσσετε και να εκτελείτε κώδικα SQL σε διάφορους RDBMS servers του πανεπιστημίου Napier.


Στην αρχική οθόνη μπορείτε να διακρίνεται στα αριστερά το Tutorial Section όπου θα βρείτε ασκήσεις που αφορούν την εντολή SELECT. Στα δεξιά υπάρχει το Reference Section το οποίο περιέχει παραδείγματα σύνταξης διαφόρων εντολών σε 10 διαφορετικά συστήματα DBMS (SQLight, DB2, Ingres, Access, Postgres, Oracle, SQLServer, MySQL, Mimer, και SyBase). Επίσης κάτω από το Tutorial Section μπορείτε να βρείτε συνδέσμους που οδηγούν σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό αλλά και τις απαντήσεις (Answers) των ασκήσεων. Υπάρχουν βέβαια και ασκήσεις πιο δύσκολες που δεν παρέχεται η λύση τους (κομμάτι Assessments) αλλά και επιπλέον υλικό (Other Information) και μερικά ενδιαφέροντα προβλήματα (Diversions).


1 σχόλιο: