Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Google Blockly: Μία οπτική γλώσσα προγραμματισμού από τη Google

Το Google Blockly είναι μία οπτική γλώσσα προγραμματισμού που απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές. Δεν απαιτεί την πληκτρολόγηση εντολών αλλά βασίζεται στο σύρσιμο πλακιδίων με τρόπο παρόμοιο με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch.


Στην αρχική οθόνη της γλώσσας εμφανίζονται τρεις επιλογές για τον χρήστη. Η πρώτη επιλογή προκαλεί τον χρήστη να γράψει ένα πρόγραμμα για την επίλυση ενός λαβύρινθου. Στην περίπτωση αυτή οι επιλογές που έχει ο χρήστης είναι περιορισμένες αφού μπορεί μόνο να κινήσει τον χαρακτήρα και να χρησιμοποιήσει βασικές αλγοριθμικές δομές όπως είναι οι δομές επιλογής και επανάληψης.

Η δεύτερη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να γράψει ένα πρόγραμμα με έναν ευχάριστο και φιλικό τρόπο και στη συνέχεια να εξάγει το πρόγραμμα αυτό σε μία πραγματική γλώσσα προγραμματισμού (Javascript, Dart, Python και XML). Εδώ δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει μεταβλητές, διαδικασίες, λίστες, να χειριστεί αλφαριθμητικά και πολλά άλλα.
1 σχόλιο: