Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Στο βιβλίο Πληροφορικής στην Γ' Γυμνασίου χρησιμοποιείται το περιβάλλον Microworlds Pro. Το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιείται ακόμα από αρκετούς συναδέλφους Πληροφορικής. Μάλιστα σε μία δημοσκόπηση που είχα κάνει σε αυτό το ιστολόγιο πριν 2 χρόνια το περιβαλλον αυτό το χρησιμοποιούσε το 75% των συναδέλφων ενώ ένα 20% χρησιμοποιούσε το περιβάλλον KTurtle και μόλις ένας συνάδελφος χρησιμοποιούσε το περιβάλλον του Scratch

Ωστόσο θεωρώ ότι το περιβάλλον του Scratch είναι η καλύτερη επιλογή για το μάθημα της Γ' Γυμνασίου και για το λόγο αυτό επέλεξα φέτος να το διδάξω για πρώτη φορά. Στην παρακάτω δημοσκόπηση μπορείτε να επιλέξετε το περιβάλλον το οποίο εσείς χρησιμοποιείται στην τάξη.


Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν τα εξής:


Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των καθηγητών Πληροφορικής (64%) χρησιμοποιεί ακόμα το περιβάλλον του Microworlds Pro. Ωστόσο εντυπωσιακός είναι πλέον ο αριθμός καθηγητών  (27%) που χρησιμοποιεί το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά (συνολικά 9%) άλλα περιβάλλοντα όπως είναι το Byob και το KTurtle.

Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει επιθυμία από τους καθηγητές να αλλάξουν το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιούν. Αν στην κατεύθυνση αυτή βοηθήσει και το υπουργείο (π.χ. με νέες σημειώσεις ή με εγκυκλίους που να επιτρέπουν τις εξετάσεις στο εργαστήριο) πιστεύω ότι το περιβάλλον του Microworlds Pro θα σταματήσει να διδάσκεται.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου