Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

ΑΕΠΠ : Μία παρουσίαση για τις λογικές εκφράσεις

Στην ενότητα 8.1 του βιβλίου Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον γίνεται αναφορά στις λογικές εκφράσεις. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μία παρουσίαση για το θέμα αυτό η οποία κάνει αρχικά αναφορά στους συγκριτικούς τελεστές και στη συνέχεια, μέσα από παραδείγματα, κάνει αναφορά στις απλές και στις σύνθετες λογικές εκφράσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δυνατότητα χρήσης των λογικών εκφράσεων σε εντολές εκχώρησης, εμφάνισης των λογικών εκφράσεων με εντολές ΓΡΑΨΕ και τέλος σε ειδικές περιπτώσεις λογικών εκφράσεων όπως π.χ. είναι ο έλεγχος αν ένας αριθμός είναι άρτιος.


Την παρουσίαση αυτή τη χρησιμοποιώ στην τάξη όταν διδάσκω την αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου.2 σχόλια: