Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Υλικό για το Scratch που θα χρησιμοποιήσουμε κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013

Όπως είπαμε στο μάθημα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch.


Το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι το εξής:
  1. Έξι φύλλα εργασίας για το Scratch,
  2. Ορισμένα κεφάλαια από ένα Ελληνικό βιβλίο για το Scratch,
  3. Η επίσημη ιστοσελίδα του Scratch,
  4. Ελληνικά video tutorials για το Scratch,
  5. Μία προσαρμογή του βιβλίου Πληροφορικής για διδασκαλία με το Scratch.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου