Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Στα πλαίσια του μαθήματος "Πληροφορική και Εκπαίδευση" τέσσερις φοιτητές υλοποίησαν στο περιβάλλον του wikispaces μία ιστοεξερεύνηση που απευθύνεται σε μαθητές της β’ τάξης ΕΠΑΛ που παρακολουθούν το μάθημα των δικτύων υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, η ιστοεξερεύνηση καλύπτει ένα τμήμα της ύλης που περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω τάξης, δηλαδή τα κεφάλαια «Δομικά στοιχεία» και «Τοπολογίες τοπικών στοιχείων».


Η ενασχόληση με την ιστοεξερεύνηση είναι έτσι οργανωμένη ώστε να γίνεται κυρίως στο εργαστήριο πληροφορικής, ωστόσο δίνονται βοηθητικά και κάποιες δραστηριότητες για το σπίτι. Οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν στις περισσότερες δραστηριότητες ομαδικά, αλλά θα χρειαστεί να σκεφτούν και να δράσουν και ατομικά για την εκπόνηση τους.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου