Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον μπορούν να χαρακτηριστούν μέτρια προς δύσκολα. Είναι εμφανής μία τάση να υπάρχουν θέματα που ελέγχουν την αλγοριθμική σκέψη των μαθητών και αυτό κρίνεται πολύ θετικό. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν υπήρχε άσκηση εκτέλεσης κώδικα αλλά και το γεγονός ότι η καθαρή θεωρία έπιανε 6 μόρια. Στη συνέχεια ακολουθεί σχολιασμός για κάθε θέμα ενώ αν θέλετε να δείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων και ενδεικτικές λύσεις τους πατήστε ΕΔΩ.


Θέμα Α
Τα θέματα Α1, Α3, Α5 (συνολικά 24 μόρια) ήταν αρκετά εύκολα. Το θέμα Α2 (8 μόρια) είχε μία μικρή δυσκολία για τους μαθητές αφού έπρεπε να σκεφτούν να τοποθετήσουν με τη σειρά όλες τις τιμές και επίσης να κατανοήσουν ότι το μέγεθος 60 του πίνακα Α προκύπτει ως 4 Χ 5 Χ 3. Μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό θέμα αλλά σίγουρα όχι για το Θέμα Α και όχι για 8 μόρια. Το θέμα Α4α ήταν αρκετά δύσκολο να επιλυθεί από τους μαθητές αφού απαιτούσε από αυτούς ένα υψηλό επίπεδο αλγοριθμικής σκέψης. Είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που θα απαντήσουν ελάχιστοι μαθητές. Τέλος το Α4β (4 μόρια) είναι ένα έξυπνο θέμα που δεν είναι όμως ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές.

Θέμα Β
Το θέμα Β1 (10 μόρια) ήταν πολύ εύκολο. Το θέμα Β2 (10 μόρια) ήταν ένα επίσης δύσκολο θέμα που απαιτούσε από τους μαθητές ένα υψηλό επίπεδο αλγοριθμικής σκέψης. Είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που θα απαντήσουν ελάχιστοι μαθητές. 

Θέμα Γ
Το θέμα Γ θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα παλαιό θέμα Δ αφού αφορά δυσδιάστατους πίνακες. Το υποθέμα Γ1 είναι απλό ενώ τα υποθέματα Γ2 και Γ4 είναι θέματα κλασικά με μία μικρή όμως  διαφοροποίηση. Ότι αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την πρώτη και τη δεύτερη στήλη. Αν οι μαθητές δεν μπερδευτούν με αυτό δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Το υποθέμα Γ3 τώρα, αν και είναι σαφές, θα δυσκολέψει τους μαθητές στην κατανόηση του. Αλλά ακόμα και αν το κατανοήσουν σίγουρα θα μπερδευτούν να αποφασίσουν ποιες λογικές συνθήκες θα χρησιμοποιήσουν. Μπορεί λοιπόν να χαρακτηριστικεί ένα δύσκολο θέμα για τους μαθητές.

Θέμα Δ
Το θέμα Δ ήταν ένα θέμα μέτριας δυσκολίας. Τα υποθέματα Δ1, Δ3, Δ4 ΚΑΙ Δ5 δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο εξετάζονται αρκετά θέματα που αφορούν τον τερματισμό μίας επαναληπτικής διαδικασίας, τη κλήση και την υλοποίηση διαδικασιών και αυτό είναι θετικό. Μόνη δυσκολία παρουσιάζει η υλοποίηση των πινάκων συχνοτήτων στο υποθέμα Γ2. Βέβαια θα ήταν πολύ δυσκολότερη η υλοποίηση τους αν οι πίνακες είχαν μεγαλύτερο μέγεθος. Οι μαθητές είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν πολλές ΑΝ ενώ υπάρχει πιο εύκολη λύση.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η κατανομή των θεμάτων ήταν η εξής:
  1. Θέματα εύκολα : 37 μόρια (Α1, Α3, Α5, Β1, Γ1, Δ1β)
  2. Θέματα μέτρια : 24 μόρια (Α2, Α4β, Δ1α, Δ2, Δ3, Δ4)
  3. Θέματα μέτρια προς δύσκολα : 18 μόρια (Γ2, Γ4, Δ5)
  4. Θέματα δύσκολα: 21 μόρια (Α4α, Β2, Γ3)

Σήμερα 29/05/2013 οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.


Τα θέματα μπορείτε να τα κατεβάσετε από το Υπουργείο Παιδείας ενώ ενδεικτικές λύσεις μπορείτε να δείτε στη συνέχεια: