Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Το JSJack είναι μία online διαδραστική εφαρμογή η οποία προσπαθεί να διδάξει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος σε Javascipt που προσομοιώνει το τυχερό παιχνίδι Μπλακτζακ. Η βαρύτητα δε δίνεται στην εκμάθηση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας ούτε σε λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν το χρήστη αλλά στη χρησιμοποίηση της λογικής και στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.


Η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί την ολοκλήρωση 12 αποστολών. Οι αποστολές αυτές έχουν ως βασικό τους στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που σχετίζονται με το μπλακ-τζακ όπως π.χ. είναι το ποντάρισμα, ο διπλασιασμός του πονταρίσματος, η τεχνική του card counting και ο χειρισμός του άσου πότε ως μονάδα και πότε ως έντεκα. Η υλοποίηση όμως αυτών των στόχων συνδέεται ταυτόχρονα και με την υλοποίηση στόχων που αφορούν τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών του προγραμματισμού όπως π.χ. είναι η δομή επιλογής, η δομή επανάληψης, οι μεταβλητές, οι πίνακες και οι διαδικασίες. Ας σημειωθεί ότι ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή χωρίς να δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Ωστόσο αν θέλει να αποθηκεύεται τόσο ο κώδικας που γράφει όσο και η ολοκλήρωση των αποστολών θα πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα. 

Εγώ υλοποίησα τα περισσότερα από τα μαθήματα και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα και εύκολη η διαδικασία. Ωστόσο δεν φαίνεται να λείπουν και κάποια προβλήματα όπως η εύκολη μετάβαση από ένα μάθημα σε ένα άλλο αλλά και η έλλειψη μετάβασης σε επόμενο μάθημα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα (εγώ π.χ. κόλλησα στην αποστολή 11.5 ενώ όλα ήταν εντάξει και δεν μπορούσα να μεταβώ στην επόμενη ενότητα). Κάποιοι χρήστες πιθανόν να δυσκολευτούν να υλοποιήσουν ένα βήμα χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος τρόπος που να τους βοηθάει να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Ωστόσο η εφαρμογή, κάτι την άποψη μου, προσφέρει μία διαφορετική προσέγγιση στην υλοποίηση ενός προγράμματος και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το δω και σε άλλες παρόμοιες εφαρμογές.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου