Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Διακρίσεις Ελλήνων μαθητών σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής (2006-2012)

Η συγκοδιμή μεταλλίων των Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Συνολικά από το 2006 έως το 2012 οι Έλληνες μαθητές έχουν κατακτήσει 9 μετάλλια (3 αργυρά και 6 χάλκινα). Να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε τα μετάλλια στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής Νέων ούτε τα μετάλλια στις Βαλκανιάδες Πληροφορικής.


Τα μετάλλια είναι αναλυτικά τα εξής:
  1. Κηπουρίδης Ευάγγελος: κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο (θέση 53η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής  2012 όπου συνολικά διακρίθηκαν 155 μαθητές.
  2. Αξιώτης Κυριάκος: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 123η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής  2011 όπου συνολικά διακρίθηκαν 151 μαθητές.
  3. Αρσένης Γεράσιμος: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 95η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής  2010 όπου συνολικά διακρίθηκαν 149 μαθητές.
  4. Παναγιωτάκος Γιώργος: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 135η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής  2009 όπου συνολικά διακρίθηκαν 147 μαθητές.
  5. Χατζημίχος Ιωάννης: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 79η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2008 όπου συνολικά διακρίθηκαν 140 μαθητές.
  6. Χατζημίχος Ιωάννης: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 96η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2007 όπου συνολικά διακρίθηκαν 142 μαθητές.
  7. Μαντουλίδης Χρήστος: κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (θέση 114η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2007 όπου συνολικά διακρίθηκαν 142 μαθητές.
  8. Τζάμος Χρήστος: κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο (θέση 30η) στη Δ ιεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2006 όπου συνολικά διακρίθηκαν 144 μαθητές.
  9. Μαντουλίδης Χρήστος: κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο (θέση 72η) στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2006 όπου συνολικά διακρίθηκαν 144 μαθητές.

Πηγή: International Olympiad in Informatics


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου