Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Δημιουργία λαβύρινθου στο Google Blockly

Το Google Blockly είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές και βασίζεται στο σύρσιμο πλακιδίων με τρόπο παρόμοιο με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. 


Στον επίσημο ιστότοπο του περιβάλλοντος μπορείτε να βρείτε ένα εισαγωγικό tutorial για την επίλυση ενός λαβύρινθου. Το tutorial είναι διαδραστικό, μεταφρασμένο στα Ελληνικά και αποτελείται από 10 επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, για την ολοκλήρωση κάποιων επίπεδων, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των blocks που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί ο χρήστης να αρκεστεί στη χρήση απλών εντολών μετακίνησης αλλά θα πρέπει να χρησιμοποήσει και άλλες εντολές όπως π.χ. εντολές επανάληψης.


2 σχόλια: