Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Η ώρα του κώδικα (Δεύτερη Ημέρα)

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "Ώρα του κώδικα" υλοποιήθηκαν την Τρίτη 10/12/2013 οι εξής δραστηριότητες:


CodeHS
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής


Δραστηριότητα: Οι μαθητές συνέχισαν την υλοποίηση των υπολοίπων δραστηριοτήτων οι οποίες περιελάμβαναν την εκμάθηση της χρήσης διαδικασιών.

Εντυπώσεις: Μετά από δύο ώρες ενασχόλησης, με δραστηριότητες που αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας JavaScript, οι μαθητές φαίνεται να ευχαριστήθηκαν αρκετά τον τρόπο προσέγγισης της γλώσσας. Νομίζω επίσης ότι ο τρόπος προσέγγισης των διαδικασιών ήταν πολύ πετυχημένος. Δηλαδή πρώτα να κατανοήσει ο μαθητής γιατί να χρησιμοποιήσει μία συνάρτηση και μετά να τη χρησιμοποιήσει.


CodeAcademy
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής


Δραστηριότητα: Στη ιστοσελίδα CodeAcademy μπορεί κάποιος να μάθει διαδραστικά διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. JavaScript, HTML, CSS, Ruby και άλλες. Στα πλαίσια της "Ώρας του Κώδικα" παρέχεται ένα tutorial για την εκμάθηση βασικών εννοιών της γλώσσας JavaScript. Το tutorial αυτό περιλαμβάνει έννοιες όπως είναι οι μεταβλητές, η δομή επιλογής και οι διαδικασίες.

Εντυπώσεις: Οι μαθητές δεν έδειξαν τόσο ενθουσιασμένοι με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αν και υλοποίησαν τις περισσότερες από τις 15 ενότητες του μαθήματος (κάποιες ομάδες υλοποίησαν και τις 15 ενότητες). Η εξοικείωση με το περιβάλλον έγινε αρκετά γρήγορα ενώ και οι περισσότερες ενότητες είχαν το πλεονέκτημα να έχουν ένα ορατό στόχο για τους μαθητές. Μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος προσέγγισης της δομής επιλογής ενώ και η εκμάθηση των διαδικασιών περιορίστηκε μόνο στη χρήση τους. Βέβαια πόσα πράγματα να κάνουν οι μαθητές σε μία ώρα;


CodeAvengers
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής


Δραστηριότητα: Μία ακόμη επιλογή για την εκμάθηση της JavaScript είναι το CodeAvengers. Στα πλαίσια της "Ώρας ου Κώδικα" υπάρχει μία σειρά 5 μαθημάτων που διδάσκουν βασικές έννοιες της JavaScript και που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός quiz game. Την πρώτη ώρα οι μαθητές υλοποίησαν τα δύο πρώτα μαθήματα και την επόμενη ώρα θα υλοποιήσουν τα επόμενα τρία μαθήματα.

Εντυπώσεις: Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για το περιβάλλον και δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα με αυτό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο αν αναλογιστούμε ότι, σε αυτά τα πρώτα μαθήματα, το περιβάλλον είχε ως στόχο την εκμάθηση συναρτήσεων όπως π.χ. alert και prompt αλλά και τη χρήση μεταβλητών.


GrokLearning
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής


Δραστηριότητα: Μία ακόμη επιλογή είναι η πλατφόρμα Grok η οποία, στα πλαίσια της "Ώρας του Κώδικα" παρέχει τρία μαθήματα που αφορούν τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Εμείς υλοποιήσαμε τη δραστηριότητα "Is Eliza Human?" η οποία έχει ως στόχο την εκμάθηση εννοιών όπως είναι οι μεταβλητές, η δομή επιλογής και η δομή επανάληψης. Στο πρώτο αυτό μάθημα υλοποιήθηκαν οι δύο πρώτες ενότητες και την επόμενη ώρα θα υλοποιηθούν οι επόμενες τρεις ενότητες.

Εντυπώσεις: Οι μαθητές φαίνεται να δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος και να ξεκινήσουν να δουλεύουν μόνοι τους. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για πραγματικό προγραμματισμό, νομίζω ότι είναι μία πολύ καλή εισαγωγή σε μία γλώσσα που ελάχιστοι έχουν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Περισσότερα πράγματα βέβαια θα μπορώ να πω μετά την υλοποίηση και των υπολοίπων ενοτήτων.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου