Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Η ώρα του κώδικα (Τρίτη Ημέρα)

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "Ώρα του κώδικα" υλοποιήθηκαν την Τετάρτη 11/12/2013 οι εξής δραστηριότητες:


CodeAvengers
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής


Δραστηριότητα: Τη δεύτερη ώρα ενασχόλησης με το CodeAvengers οι μαθητές υλοποίησαν τα επόμενα τρία μαθήματα.

Εντυπώσεις: Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν λίγο στο πρώτο μάθημα που είχε να κάνει με τη χρήση εντολών για το χειρισμό ενός ρομπότ. Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως στη σωστή χρήση των συναρτήσεων και των παραμέτρων που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο δύο ομάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν όλα τα μαθήματα.

Γενικά θα μπορούσα να πω ότι το CodeAvengers ήταν μία αρκετά καλή επιλογή για την εισαγωγή των μαθητών στη γλώσσα JavaScript η οποία, αν στηριχθεί με ασκήσεις στο σπίτι και μεγαλύτερη αναφορά σε θεωρητικές έννοιες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Πληροφορικής που διδάσκεται στην Α' Λυκείου.


GrokLearning
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Πολυμέσα - Δίκτυα


Δραστηριότητα: Σε προηγούμενο τμήμα είχα επιλέξει να υλοποιήσουμε την πρώτη από τις τρεις δραστηριότητες της πλατφόρμας Grok. Στο μάθημα των Πολυμέσων στην Γ' Λυκείου επέλεξα να υλοποιήσουμε τη δεύτερη δραστηριότητα "Disease Epidemic!" η οποία έχει επίσης ως στόχο την εκμάθηση εννοιών όπως είναι οι μεταβλητές, η δομή επιλογής και η δομή επανάληψης.

Εντυπώσεις: Η δραστηριότητα αποδείχτηκε αρκετά δύσκολη για τους μαθητές ακόμα και για αυτούς της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρξε ήταν η έλλειψη της απαιτούμενης προσπάθειας από τους μαθητές οι οποίοι δε δείχνουν ικανοί να μπορούν να συγκεντρωθούν σε μαθήματα που δεν είναι Πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Πάντως ο τρόπος προσέγγισης των εννοιών από την πλατφόρμα Grok θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλός και ίσως την επόμενη χρονιά να υιοθετήσω ένα τέτοιο στυλ, δηλαδή να προσεγγίσω έννοιες δύσκολες μέσα από τη χρήση ιστοριών.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου