Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

ΑΕΠΠ: Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ

Η Ο.Ε.Φ.Ε. κάθε χρόνο δημοσιεύει επαναληπτικά θέματα για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.


Για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τα προτεινόμενα επαναληπτικά θέματα είναι τα εξής :

1) Θέματα 2013 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις)
2) Θέματα 2012 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
3) Θέματα 2011 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
4) Θέματα 2010 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
5) Θέματα 2009 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
6) Θέματα 2008 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
7) Θέματα 2007 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )
8) Θέματα 2006 ( Εκφωνήσεις - Λύσεις )


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου