Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Στο μηχανογραφικό του 2014 θα βρείτε 46 συνολικά σχολές που σχετίζονται, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, με την Πληροφορική. Στις σχολές αυτές υπάρχουν 23 ΑΕΙ και 23 ΤΕΙ. Στοιχεία σχετικά με τις σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013 μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενο άρθρο μου.

Οι σχολές Πληροφορικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014

Στα τμήματα των ΑΕΙ υπάρχουν 10 πολυτεχνικές σχολές πενταετούς φοιτήσεως (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) και 13 σχολές τετραετούς φοίτησης (Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας).

Στα τμήματα των ΤΕΙ υπάρχουν 11 σχολές Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, 1 σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων ΤΕ, 3 σχολές Μηχανισμών Αυτοματισμού ΤΕ, 5 σχολές Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, 2 σχολές Γεωπληροφορικής και 1 σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής. Από τις σχολές αυτές άλλες εξετάζουν την Πληροφορική πιο σφαιρικά (όπως π.χ. οι Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕ) και άλλες εξετάζουν περισσότερο μία οπτική γωνία της Πληροφορικής (όπως π.χ. οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα αρχείο που περιέχει τα 46 τμήματα Πληροφορικής που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014. Στα τμήματα των ΑΕΙ θα βρείτε τον αριθμό των εισακτέων για το έτος 2014 και τις βάσεις των ετών 2013 και 2012. Στα τμήματα των ΤΕΙ υπάρχει ο αριθμός των εισακτέων για το έτος 2014 και οι βάσεις για το έτος 2013 (δεν ενσωματώθηκαν οι βάσεις για το 2012 λόγω των μεγάλων αλλαγών που έγιναν πέρυσι). Και στις δύο περιπτώσεις τα τμήματα έχουν ταξινομηθεί με κριτήριο τη βάση της κάθε σχολής το 2013.
Πηγές:
  1. ΥΠΕΠΘ: Βαθμολογία 1ου και τελευταίου εισαγόμενου ανά Σχολή και Τμήμα 2013.
  2. Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  3. Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 2014