Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Scratch 2.0: Διαγώνισμα Α' Τριμήνου (2014-2015)

Στο μάθημα Πληροφορικής στη Γ' Γυμνασίου δίδαξα κατά τη διάρκεια του Α' Τριμήνου το θεωρητικό πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου και τις εντολές που αφορούν τις παλέτες Κινήσεις και Όψεις στο Scratch 2.0.


Οι μαθητές έγραψαν διαγώνισμα στην ύλη που αφορούσε το Scratch 2.0 και η οποία περιελάμβανε δύο φύλλα εργασίας, εννέα ασκήσεις και τρεις προκλήσεις. Το διαγώνισμα, το οποίο έγραψαν οι μαθητές στο χαρτί, μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια:Τα δύο φύλλα εργασίας είναι τα εξής:
  1. Φύλλο εργασίας για τις εντολές της παλέτας Κινήσεις
  2. Φύλλο εργασίας για τις εντολές της παλέτας Όψεις.


1 σχόλιο: