Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2020

Τα τμήματα Πληροφορικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2020

Στο μηχανογραφικό του 2020 υπάρχουν συνολικά 39 Πανεπιστημιακά Τμήματα τα οποία σχετίζονται, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, με τομείς της Πληροφορικής. Για την επιλογή του κατάλληλου τμήματος είναι απαραίτητη η μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων και των κατευθύνσεων που προσφέρουν. Σε πρώτη φάση πάντως είναι καλό να γίνει ένας διαχωρισμός τριών σημαντικών θεμάτων που μπορεί κάποιος να συναντήσει στα τμήματα αυτά και τα οποία είναι η Μηχανική Υπολογιστών, η Μηχανική Λογισμικού και η Μηχανική Δικτύων. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τις τρεις παραπάνω κατηγορίες, μία κατηγοριοποίηση των τμημάτων σε ομάδες που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα σπουδών και τέλος συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε τμήμα (όνομα, Πανεπιστήμιο, πόλη, κωδικός μηχανογραφικού, διάρκεια σπουδών, επιστημονικό πεδίο, αριθμός εισακτέων και οι βάσεις των τελευταίων πέντε ετών). Κατηγορίες Τμημάτων Οι βασικές κατηγορίες με τις οποίες μπορούμε να διαχωρίσουμε τα τμήματα Πληροφορι