Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τα τμήματα Πληροφορικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2020

Στο μηχανογραφικό του 2020 υπάρχουν συνολικά 39 Πανεπιστημιακά Τμήματα τα οποία σχετίζονται, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, με τομείς της Πληροφορικής. Για την επιλογή του κατάλληλου τμήματος είναι απαραίτητη η μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων και των κατευθύνσεων που προσφέρουν. Σε πρώτη φάση πάντως είναι καλό να γίνει ένας διαχωρισμός τριών σημαντικών θεμάτων που μπορεί κάποιος να συναντήσει στα τμήματα αυτά και τα οποία είναι η Μηχανική Υπολογιστών, η Μηχανική Λογισμικού και η Μηχανική Δικτύων.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τις τρεις παραπάνω κατηγορίες, μία κατηγοριοποίηση των τμημάτων σε ομάδες που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα σπουδών και τέλος συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε τμήμα (όνομα, Πανεπιστήμιο, πόλη, κωδικός μηχανογραφικού, διάρκεια σπουδών, επιστημονικό πεδίο, αριθμός εισακτέων και οι βάσεις των τελευταίων πέντε ετών).


Κατηγορίες Τμημάτων

Οι βασικές κατηγορίες με τις οποίες μπορούμε να διαχωρίσουμε τα τμήματα Πληροφορικής είναι τρεις. Αρχικά τα τμήματα που έχουν στο τίτλο τους τον όρο "Μηχανικός Υπολογιστών" και περιλαμβάνουν μαθήματα που σχετίζονται με τη Μηχανική Υπολογιστών. Στη συνέχεια τα τμήματα που έχουν στον τίτλο τους τον όρο "Πληροφορική" και περιλαμβάνουν μαθήματα που σχετίζονται με τη Μηχανική Λογισμικού. Τέλος τμήματα που έχουν στον τίτλο τους τον όρο "Τηλεπικοινωνίες" και περιλαμβάνουν μαθήματα που σχετίζονται με τη Μηχανική Δικτύων. Υπάρχουν φυσικά και τμήματα εξειδικευμένα όπως είναι τα τμήματα Γεωπληροφορικής και το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Μηχανική Υπολογιστών

Η Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering) είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται κυρίως με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση υλικού υπολογιστών. Ορισμένα από τα θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας Μηχανικός υπολογιστών είναι ο σχεδιασμός VLSI ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ο σχεδιασμός λειτουργικών συστημάτων, η αρχιτεκτονική υπολογιστών, οι μικροπεξεργαστές, η ρομποτική, οι κβαντικοί υπολογιστές, τα ενσωματωμένα συστήματα, τα δίκτυα υπολογιστών, οι μεταγλωττιστές, τα δίκτυα επικοινωνιών, η κρυπτογραφία και άλλα.

Μηχανική Λογισμικού

Η Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering) είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται κυρίως με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ορισμένα από τα θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας Μηχανικός Λογισμικού είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών Διαδικτύου, εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων.

Μηχανική Δικτύων

Η Μηχανική Δικτύων είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δικτύων υπολογιστών, των τοπολογιών δικτύου και των τηλεπικοινωνιών. Ο Μηχανικός Δικτύων ασχολείται δηλαδή με τον έλεγχο και τη συντήρηση των υπολογιστών ενός δικτύου υπολογιστών, με την εγκατάσταση ενός δικτύου υπολογιστών και τη συντήρηση της υποδομής του δικτύου και άλλα.

Ομάδες σχολών

Τα τμήματα που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών μπορούν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες ανάλογα με τον τίτλο τους ή / και το πρόγραμμα σπουδών τους. Οι ομάδες αυτές είναι οι παρακάτω:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήματα: 10
Πεδίο: 2ο Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 5

Περιλαμβάνει σχολές πενταετούς φοιτήσεως οι οποίες συνδυάζουν στοιχεία "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών" και "Μηχανικών Υπολογιστών" στο πρόγραμμα σπουδών τους. Συνήθως στα τρία πρώτα έτη υπάρχουν μαθήματα βασικού κορμού και από το τέταρτο έτος οι φοιτητές επιλεγούν μαθήματα που ανήκουν σε έναν κύκλο ειδίκευσης. Για παράδειγμα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών κύκλων ειδίκευσης: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής - Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι δύο σχολές με τις μεγαλύτερες βάσεις (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ με 18314 μόρια και το αντίστοιχο τμήμα του ΑΠΘ με 17824 μόρια) ενώ υπάρχουν και σχολές που δημιουργήθηκαν πολύ πρόσφατα, από συνένωση παλαιοτέρων τμημάτων, όπως είναι οι σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πάτρα) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Ηράκλειο).

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήματα: 6
Πεδίο: 2ο ή / και 4o Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 5

Στην ομάδα αυτή ανήκουν σχολές πενταετούς φοιτήσεως. Ορισμένες από αυτές υπάρχουν μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο και άλλες υπάρχουν τόσο στο 2ο όσο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Οι σχολές αυτές δίνουν βαρύτητα τόσο στη Μηχανική Υπολογιστών όσο και στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών είναι ένα συνδυασμός των παραπάνω.

Στην ομάδα αυτή ανήκει η πρώτη σχολή (τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών) με πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με το χώρο της Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (η σχολή ιδρύθηκε το 1980). Υπάρχουν όμως και σχολές που δημιουργήθηκαν πολύ πρόσφατα, ως μετεξέλιξη παλαιοτέρων τμημάτων, όπως οι δύο σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη και Σέρρες).

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:


Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τμήματα: 2
Πεδίο: 2ο Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 5

Στην ομάδα αυτή συναντάμε δύο τμήματα πενταετούς φοιτήσεως τα οποία δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο τους την Επιστήμη των Υπολογιστών αλλά με αρωγό την Πληροφορική προσπαθούν να καλύψουν τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου.

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

Πληροφορικής

Τμήματα: 15
Πεδίο: 2ο και 4o Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 4

Στην ομάδα αυτή ανήκουν σχολές τετραετούς φοιτήσεως. Το πρόγραμμα σπουδών των περισσοτέρων σχολών είναι ίδιο τα δύο πρώτα έτη και διαφοροποιείται τα τελευταία δύο έτη. Υπάρχουν σχολές που δίνουν βαρύτητα μόνο σε θέματα Πληροφορικής και άλλες που συνδυάζουν την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Υπάρχουν όμως και κάποιες σχολές που δίνουν βαρύτητα σε συγκεκριμένα θέματα. Έτσι το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου δίνει έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και την κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι φοιτητές διδάσκονται κάποια κοινά μαθήματα κορμού και ανάλογα με την εισαγωγική τους κατεύθυνση παρακολουθούν και μαθήματα της κατεύθυνσης τους. Το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει επιπλέον και μία εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα τόσο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής και της Υγείας γενικότερα, όσο και στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική.

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήματα: 3
Πεδίο: 2ο και 4o Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 4

Στην ομάδα αυτή υπάρχουν τρία τμήματα τετραετούς φοιτήσεως που προσπαθούν να προσφέρουν γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι παρόμοια με αυτά ενός τμήματος Πληροφορικής με τη διαφορά ότι στα τμήματα αυτά η οπτική γωνία είναι αυτή των συστημάτων. Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι το παλαιότερο τμήμα στην ομάδα αυτή ενώ τα υπόλοιπα δύο προέκυψαν πρόσφατα, από παλαιότερα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

Άλλα τμήματα

Τμήματα: 3
Πεδίο: 1ο ή 2ο και 4o Επιστημονικό Πεδίο
Έτη σπουδών: 4 ή 5

Τα τελευταία τρία τμήματα έχουν τίτλους σπουδών πολύ διαφορετικούς και έτσι δεν κατέστη δυνατό να ενταχθούν σε μία κατηγορία. Το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα παλαιό τμήμα που προσπαθεί να συνδυάσει τον πολιτισμό με την τεχνολογία, μέσα από ένα πλέγμα γνωστικών πεδίων, όπως είναι αυτά που ορίζουν η Πληροφορική, οι Επικοινωνίες, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Μουσειολογία, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και η Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι ένα νέο τμήμα  που είναι πενταετούς φοιτήσεως και περιλαμβάνει τρεις τομείς: τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Τομέας Πληροφορικής και Αυτοματισμού και τομέα Ηλεκτρονικής και Εφαρμογών.

Τέλος, το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι επίσης ένα νέο τμήμα το οποίο στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Φιλοδοξία της προσπάθειας είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία. Το τμήμα δομείται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας και την κατεύθυνση Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Αναλυτικά τα τμήματα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

Συγκεντρωτικά στοιχεία

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα 39 Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής μπορείτε να βρείτε παρακάτω:


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

30 επαναληπτικές ασκήσεις για το μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Λυκείου

Υπολογιστική σκέψη : Μία σύγχρονη ψηφιακή δεξιότητα για όλους

10 Επαναληπτικές Ασκήσεις στην Πληροφορική (2021)