Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Microworlds Pro : Ένα φύλλο εργασίας για τις αριθμητικές πράξεις

Μετά την εισαγωγή που κάναμε στο Microworlds Pro, σε προηγούμενο άρθρο, θα δούμε τώρα πως μπορούμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις αλλά και ποια είναι τα διάφορα είδη δεδομένων στο Microworlds Pro.


Σε αυτό το φύλλο εργασίας γίνεται πάλι μία προσπάθεια να ΜΑΘΕΙ ο μαθητής μέσα από μία ευχάριστη διαδικασία. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας το έχω χρησιμοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα. Η μόνη δυσκολία που συνάντησα είναι στην κατανόηση της εντολής φρ.

Ένα θετικό από τα φύλλα εργασίας είναι ότι μπόρεσα να κάνω διαφοροποίηση της διδασκαλίας μου μέσα στην τάξη. Οι καλοί μαθητές πέτυχαν όλους τους διδακτικούς στόχους ενώ και οι κακοί μαθητές πέτυχαν όλους τους στόχους εκτός από τον τελευταίο (εντολή φρ).


Μέσα από το παραπάνω φύλλο εργασίας ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί την εντολή ΔΕΙΞΕ και πιο συγκεκριμένα:

  • Να εμφανίζει τα αποτελέσματα απλών αριθμητικών πράξεων στο κέντρο εντολών,
  • Να χρησιμοποιεί τις εντολές Δύναμη και ΤετραγωνικήΡίζα και να εμφανίζει τα αποτελέσματα τους,
  • Να γνωρίζει την σειρά με την οποία εκτελούνται οι αριθμητικές πράξεις,
  • Να εμφανίζει τα αποτελέσματα πολύπλοκων εκφράσεων,
  • Να εμφανίζει απλές λέξεις ή προτάσεις,
  • Να χρησιμοποιεί την εντολή φρ για να εμφανίζει συνδυασμό προτάσεων, λέξεων και αποτελεσμάτων από αριθμητικές πράξεις.

Πέρα όμως από την δουλειά στο σχολείο πιστεύω πολύ και στην ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ . Έτσι δίνω και ένα φυλλάδιο με ασκήσεις για το σπίτι.


Σε επόμενο άρθρο θα ασχοληθώ με το πως θα εξοικειωθεί ο μαθητής με τις εντολές Ανακοίνωση και Ερώτηση.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου