Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Microworlds Pro : Θέματα Τελικών Εξετάσεων 2010

Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής που διδάσκω στην Γ' Γυμνασίου έβαλα, κατά την διάρκεια των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2010, τα παρακάτω θέματα. Στα θέματα αυτά προσπάθησα οι ερωτήσεις να καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης, να υπάρχει κλιμακούμενη δυσκολία και να υπάρχουν ερωτήματα κρίσεως.


Πιο συγκεκριμένα τα δύο πρώτα θέματα είναι θεωρητικά και προέρχονται από την ύλη του πρώτου κεφαλαίου. Στο τρίτο θέμα οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν λάθη σε τρεις εντολές Δείξε και να εξηγήσουν τη λειτουργία μερικών απλών εντολών. Το τέταρτο θέμα εξετάζει τις μεταβλητές αλλά και μία απλή επανάληψη. Στο πέμπτο θέμα εξετάζεται η χρήση της εντολής ανακοίνωση και η κατανόηση εντολών που σχεδιάζουν ένα τόξο. Στο έκτο θέμα οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν έναν κώδικα που περιέχει εμφωλευμένη δομή επανάληψης αλλά και να απλοποιήσουν τον κώδικα αυτό ώστε να κάνει χρήση μίας μόνο δομή επανάληψης. Τα τρία τελευταία είναι προγράμματα που πρέπει να δημιουργήσουν οι μαθητές. Ένα τετράγωνο πλευράς α, ένα σχήμα που περιέχει ένα ημικύκλιο και τρία σχήματα με χρήση υπερδιαδικασιών.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου