Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Microworlds Pro : Ένα φύλλο εργασίας για τη δομή επιλογής

Κάθε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον υποστηρίζει την δυνατότητα να εκτελούμε ένα κομμάτι κώδικα όταν κάποια συνθήκη είναι αληθής και να μην το εκτελούμε όταν η συνθήκη είναι ψευδής. Η δομή αυτή είναι γνωστή ως δομή επιλογής και υποστηρίζεται στο Microworlds Pro με την εντολή Αν


Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το Microworlds Pro υλοποιεί την δομή επιλογής μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου