Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΠΠ : Ένα φυλλάδιο ασκήσεων για τις ενότητες 6.1 - 6.3

Αυτή την εβδομάδα παραδίδω το 6ο κεφάλαιο. Στόχος είναι να τελειώσω το μεγαλύτερος μέρος της θεωρίας και να ασχοληθώ στην συνέχεια αποκλειστικά με τις ασκήσεις. Στην πρώτη διδακτική ώρα ασχολήθηκα σήμερα με τις ενότητες 6.1 - 6.3. Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο ασκήσεων που αντιστοιχεί στις παραπάνω ενότητες :3 σχόλια: