Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Σημειώσεις Πληροφορικής από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις των μαθημάτων Πληροφορικής που διδάσκονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (για τις σημειώσεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Πληροφορικής Νικόλα Σαμαρά). Οι σημειώσεις αυτές αφορούν διάφορα θέματα όπως π.χ. βασικές έννοιες η/υ, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, πολυμέσα, δυναμικές εφαρμογές παγκοσμίου ιστού και άλλα πολλά.
Πληροφορική ΙΙ : Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή κοινωνία της Πληροφορίας


Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων


Πληροφορική IV: Προχωρημένα θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων


Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing


Πληροφορική VI: Δυναμικές εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού


Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου