Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Scratch : Ένα φύλλο εργασίας για τη δομή επιλογής

Το τρίτο φυλλάδιο εργασίας για το Scratch αφορά την δομή επιλογής. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται οι δομές "Αν ... ", "Αν ... Αλλιώς ... ", οι εμφωλευμένες δομές επιλογής και οι λογικοί τελεστές ΚΑΙ, Η και ΟΧΙ.


Στη συνέχεια υπάρχουν δύο δραστηριότητες για την τάξη: στην πρώτη οι μαθητές πρέπει να οδηγήσουν ένα αμάξι στην έξοδο της πίστας και στη δεύτερη, με χρήση εμφωλευμένης δομής επιλογής ελέγχεται αν ένας αριθμός είναι αρνητικός, θετικός ή μηδέν. Τέλος στην άσκηση για το σπίτι οι μαθητές καλούνται να βοηθήσουν ένα αμάξι να παρκάρει.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου