Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Microworlds Pro : Θέματα τελικών εξετάσεων 2011

Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής που διδάσκω στη Γ' Γυμνασίου έβαλα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2011, τα παρακάτω θέματα.


Τα πρώτα τρία θέματα είναι θεωρητικά και έχουν να κάνουν με την ύλη του πρώτου κεφαλαίου αλλά και με το τι κάνουν κάποιες εντολές στο Microworlds Pro. Το τέταρτο θέμα έχει να κάνει με τη χρήση μεταβλητών στο Microworlds Pro, το πέμπτο θέμα με τις εντολές εμφάνισης και το έκτο με την κατανόηση εμφωλευμένων εντολών επανάληψης. Τα τελευταία τρία θέματα έχουν να κάνουν με προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τη σχεδίαση απλών και πιο πολύπλοκων σχημάτων2 σχόλια: