Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Εργασίες μαθητών στο Wiki για το σχολικό έτος 2010-2011Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν φέτος στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών στην Β’ και Γ΄Λυκείου, ήταν και το προηγμένο Web 2.0 συνεργατικό εργαλείο Wiki.

Η δραστηριότητα είχε διάρκεια 5 διδακτικές ώρες, από τις οποίες μια ώρα αφιερώθηκε στην παρουσίαση των Wikis και της δραστηριότητας, ενώ οι υπόλοιπες 4 διαμοιράστηκαν ως ακολούθως:

  • Παραγωγή υλικού: 2 διδακτικές ώρες
  • Σχολιασμός υλικού: 1 διδακτική ώρα
  • Βελτίωση του υλικού: 1 διδακτική ώρα

Το θέμα της δραστηριότητας περιελάμβανε τη δημιουργία ενός wiki από τους μαθητές για τα Νησιά της Ελλάδας μας, με την αντίστοιχη παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού.

Να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα περιείχε την καινοτομία της διασχολικής συνεργασίας του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης Σερρών και του Γενικού Λυκείου Πλωμαρίου Λέσβου.

Το φύλλο εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για την δραστηριότητα είναι από κοινού δημιουργία των συναδέρφων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη και Νίκου Π. Μιχαηλίδη, και μπορείτε να το δείτε παρακάτω.


Δείτε στη συνέχεια την αρχική σελίδα του Wiki, που δημιούργησαν οι μαθητές των δυο σχολείων. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί για το κάθε νησί, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο από το αριστερό μενού.Σύνδεσμος Wiki: http://greekislands.wikispaces.com


Παρατηρήσεις


Χρόνος υλοποίησης:

Υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με την επιλογή του χρόνου υλοποίησης.
Οι μαθητές έκαναν αρκετές απουσίες επειδή τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το Πάσχα. Έτσι η υλοποίηση του project έγινε μετ’ εμποδίων ενώ δεν έγινε και το τελευταίο κομμάτι του project που αφορούσε τις διορθώσεις.
Εξάλλου στο Λύκειο Πλωμαρίου, λόγω της απουσίας των μαθητών της Γ΄ τάξης, συμμετείχαν μόνο οι 4 μαθητές της Β΄ Λυκείου, δημιουργώντας 2 δυάδες (δηλαδή το Λύκειο Πλωμαρίου συμμετείχε στο Wiki με 2 νησιά (Μυτιλήνη και Κεφαλλονιά)).

Format Ιστοσελίδων:

Το format των ιστοσελίδων δεν ήταν συγκεκριμένο. Ωστόσο φάνηκε ότι για το τελικό format (περιεχόμενο ιστοσελίδας, ενότητες, πηγές) θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες αρχικές προδιαγραφές.
Εξάλλου θα έπρεπε να είχε προσδιοριστεί από την αρχή ποια εργαλεία θα έπρεπε οπωσδήποτε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν στην υλοποίηση του νησιού τους, π.χ.  prezi, flextime, google maps, κ.τ.λ.
Τέλος οι παρουσιάσεις των παιδιών θα ήταν καλό να ανεβαίνουν σε κάποιο διαδικτυακό τόπο όπως το Slideshare για να ενσωματώνονται καλύτερα στο wiki.

Σχολιασμός:

Ο σχολιασμός των εργασιών περιορίστηκε μόνο σε γενικές παρατηρήσεις (Πολύ καλό, Μπράβο κ.λ.π.).
Ο σχολιασμός όμως πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος. Θα πρέπει π.χ. να καθορίζεται ότι ο σχολιασμός θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα ή ένα μειονέκτημα της εργασίας (εδώ μπορούμε να καθορίσουμε κατηγορίες – π.χ. σχόλια περιεχομένου, σχόλια για το format, σχόλια για τις πηγές) καθώς και μία πρόταση βελτίωσης της.
Αλλά και η  εμπλοκή των μαθητών στον σχολιασμό έγινε μετά την υλοποίηση των εργασιών. Θα ήταν όμως καλύτερο να γίνεται αυτό από την αρχή. Δηλαδή ο κάθε μαθητής να αναλαμβάνει και έναν ρόλο σχολιαστή και βοηθού κάποιας άλλης ομάδας.

Πηγές:

Υπήρχε ένα θέμα με τις πηγές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές. Μία πρόταση θα ήταν να υπάρχει σε κάθε ιστοσελίδα, στην αρχή ή στο τέλος της, μία ενότητα που να έχει τίτλο Πηγές και την οποία θα πρέπει να ενημερώνουν οι μαθητές της κάθε ομάδας.
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανταλλάξουν πληροφορίες από την αρχή της διαδικασίας και έτσι να συνεργαστούν καλύτερα. Πρέπει δηλαδή οι μαθητές να κάνουν αναφορά πάντοτε στον αρχικό δημιουργό. Και φυσικά πότε copy-paste. Είναι προτιμότερο οι μαθητές να γράψουν λίγα πράγματα παρά να τα αντιγράψουν.
Το ίδιο βέβαια θα μπορούσε να γίνει τόσο με τις εικόνες όσο και με την μουσική.

Συμπεράσματα:

Σε γενικές γραμμές (αν λάβει κανείς υπόψη του όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες) πιστεύουμε ότι ήταν μια επιτυχημένη δραστηριότητα και μείναμε ικανοποιημένοι.
Οι μαθητές γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με ένα σημαντικό συνεργατικό εργαλείο όπως είναι το Wiki, και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσανε κατά τη διάρκεια τη σχολικής χρονιάς, π.χ. Prezi, Flixtime, Google Maps, για να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη εργασία.
Ελπίζουμε του χρόνου να υλοποιήσουμε κάτι καλύτερο.

Οι καθηγητές Πληροφορικής
Γιάννης Σαρημπαλίδης
Νίκος Π. Μιχαηλίδης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου