Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Στην ιστοσελίδα 99 bottles of beer μπορείτε να βρείτε την αναπαράσταση του τραγουδιού 99 bottles of beer σε σχεδόν όλες τις γλώσσες προγραμματισμού.


Οι παραλλαγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι 1500. Ας δούμε π.χ. την κωδικοποίηση σε Python :
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
"""
99 Bottles of Beer (by Gerold Penz)
Python can be simple, too :-)
"""

for quant in range(99, 0, -1):
  if quant > 1:
   print quant, "bottles of beer on the wall,", quant, "bottles of beer."
   if quant > 2:
     suffix = str(quant - 1) + " bottles of beer on the wall."
   else:
     suffix = "1 bottle of beer on the wall."
  elif quant == 1:
   print "1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer."
   suffix = "no more beer on the wall!"
  print "Take one down, pass it around,", suffix
  print "--"
Αν θέλετε μπορείτε να ανεβάσετε και εσείς την δική σας παραλλαγή σε μία γλώσσα προγραμματισμού ή να σχολιάσετε τις υπάρχουσες παραλλαγές.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου