Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

CodeMonster: Ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθετε javascript

Το CodeMonster είναι μία online εφαρμογή με την οποία μπορείτε να μάθετε διασκεδαστικά και διαδραστικά τη γλώσσα javascript. Η εφαρμογή δεν εστιάζει στην λεπτομερή καταγραφή των χαρακτηριστικών της γλώσσας αλλά στη δράση. Αυτό επιτυγχάνεται με παραδείγματα τα οποία τροποποιεί ο χρήστης και τα οποία έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα.


Στην αρχή ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει απλά σχήματα και χρώματα ενώ σύντομα ακολουθούν πιο συναρπαστικά πράγματα που στηρίζονται σε απλά animations και fractals. Έτσι σημαντικές προγραμματιστικές έννοιες όπως είναι οι μεταβλητές, οι βρόχοι, οι συνθήκες, οι εκφράσεις και οι συναρτήσεις διδάσκονται με χρήση παραδειγμάτων.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου