Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Debugging στο Scratch

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος είναι τα εργαλεία που παρέχει για τη διαδικασία του debugging, της διαδικασίας δηλαδή εκείνης κατά την οποία ο προγραμματιστής αναζητεί λάθη που υπάρχουν στον κώδικα και προσπαθεί να τα διορθώσει.


Ένα τέτοιο εργαλείο, αν και δεν είναι πολύ γνωστό, παρέχεται και από το περιβάλλον του Scratch και αφορά την βηματική εκτέλεση του κώδικα. Για να ξεκίνησει η βηματική εκτέλεση του κώδικα πρέπει απλά να επιλέξετε από το μενού Διόρθωσε την επιλογή Ξεκίνησε απλό βηματισμό. Στη συνέχεια απλά εκτελείτε τον κώδικα σας. Τότε θα παρατηρήσετε ότι η εντολή που κάθε φορά εκτελείται έχει ένα κίτρινο πλαίσιο. Αν πιστεύετε ότι η ταχύτητα δεν είναι ικανοποιητική μπορείτε να επιλέξετε από το μενού Διόρθωσε την επιιλογή Όρισε απλό βηματισμό ... και να επιλέξετε κάτι διαφορετικό. Μόλις τελειώσετε μπορείτε να επαναφέρετε την προηγούμενη κατάσταση επιλέγοντας σταμάτησε τον απλό βηματισμό ...

Η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη όταν ο κώδικας είναι περίπλοκος και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την σειρά με την οποία εκτελούνται οι εντολές. Ωστόσο η βηματική εκτέλεση δεν έχει υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο στο Scratch και έτσι αρκετές φορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκτέλεση του κώδικα. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι είναι πιθανό, όταν υπάρχουν πολλά sprites, να μην μπορείτε να εντοπίσετε ποια ακριβώς εντολή εκτελείται αφού για να ήταν δυνατό κάτι τέτοιο θα έπρεπε να βλέπετε ταυτόχρονα όλα τα sprites.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου