Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Scratch: Θέματα τελικών εξετάσεων 2013

Στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής που διδάσκω στη Γ' Γυμνασίου χρησιμοποίησα, για πρώτη φορά φέτος (σχολικό έτος 2012-2013), το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα θέματα που έβαλα στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.


Από τα 9 θέματα τα 2 πρώτα αφορούσαν τη θεωρία του 1ου κεφαλαίου, τα 4 ήταν θεωρητικές ασκήσεις που αφορούσαν το Scratch και τα τελευταία 3 αφορούσαν την υλοποίηση προγραμμάτων στο Scratch. Πιο συγκεκριμένα το τρίτο θέμα ήταν ερωτήσεις Σ-Λ πάνω στο Scratch που όμως δεν ήταν εύκολες και δυσκόλεψαν τους μαθητές. Το θέμα 4 περιελάμβανε την εκτέλεση κώδικα που περιείχε εμφωλευμένες δομές επανάληψης. Ήταν το θέμα που δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές. Το θέμα 6 αφορούσε εντολές που άλλαζαν την τιμή μίας μεταβλητής και υλοποιήθηκε σωστά από το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών. Το θέμα 7 αφορούσε ανάγνωση και επεξήγηση κώδικα και υλοποιήθηκε σωστά από τους περισσότερους μαθητές χωρίς όμως ταυτόχρονα να εξηγήσουν και σε βάθος το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του κώδικα.

Τα τελευταία 3 θέματα αφορούσαν την υλοποίηση προγραμμάτων. Το θέμα 7 αφορούσε το σχεδιασμό του γράμματος Τ στο οποίο όμως η γάτα έπρεπε να ξεκινάει από διαφορετικό σημείο το σχεδιασμό. Το θέμα 8 αφορούσε την υλοποίηση ενός παιχνιδιού στο οποίο ένας δύτης έπρεπε να κινείται με τα πλήκτρα και να ελέγχεται η επαφή του με ένα κλειδί. Το θέμα 9 αφορούσε την υλοποίηση ενός παιχνιδιού με αριθμούς στο οποίο ήταν απαραίτητη η χρήση λογικών τελεστών. Και τα τρία προγράμματα υλοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους περισσότερους μαθητές αν και το τελευταίο το επέλεξαν πολύ λίγοι.  
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου