Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Ασκήσεις ΑΕΠΠ : Προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι είναι εκείνοι οι φιλόσοφοι που έζησαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και την εποχή του Σωκράτη. Οι σπουδαίοι αυτοί Έλληνες παντρεύουν µέσα τους την αρχαία Ελληνική µυθολογία µε την έλλογη σκέψη και αναζητούν στη φύση όλες εκείνες τις δυνάµεις που την απαρτίζουν. Οι φυσικοί προσωκρατικοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν εκτεταµένα µε την πρωταρχική αιτία του κόσµου.Ο Θαλής π.χ. θεωρούσε ως πρωταρχική αιτία το νερό, ο Αναξίμανδρος το άπειρο, ο Αναξιμένης τον αέρα και ο Ηράκλειτος το πυρ.


Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δημιούργησα την παρακάτω άσκηση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη διδασκαλία της δομής επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.1 σχόλιο: