Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Υλικό για την ταξινόμηση φυσαλίδας (Bubblesort)

Παραθέτω υλικό που έχω βρει στο Internet και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση του αλγορίθμου φυσαλίδας (bubblesort).


YouTube videos

Ένα video που συγκρίνει τους αλγορίθμους bubblesort και quicksort.


Μία παρουσίαση του αλγορίθμου φυσαλίδας από τον Π. Μπαλή του Λεόντειου Λυκείου Πατησίων


Μία καλή παρουσίαση που δείχνει και όλα τα ενδιάμεσα βήματα της ταξινόμησης 7 αριθμών


Μία παρουσίαση που κάνει χρήση lego


Java Applets

  1. http://www.cosc.canterbury.ac.nz/mukundan/dsal/BSort.html : Μία καλή εφαρμογή σε java στην οποία μπορείτε να επειλέξετε καιτον αριθμό των αριθών που θέλετε να ταξινομήσετε.
  2. http://www.cs.oswego.edu/~mohammad/classes/csc241/samples/sort/Sort2-E.html : Μία επίσης καλή εφαρμογή που κάνει βηματική εκτέλεση σε κώδικα java.

Παρουσιάσεις

Μία πολύ αναλυτική παρουσίαση για την ταξινόμηση φυσαλίδαςΕνημέρωση : Ιούνιος 2014

Μπορείτε επίσης να δείτε ορισμένα νεότερα άρθρα μου :
  1. Μία ελληνική εφαρμογή οπτικοποίησης αλγορίθμων ταξινόμησης,
  2. Μερικά ακόμα ενδιαφέροντα βίντεο για τη διδασκαλία του αλγορίθμου φυσαλίδας,
  3. Μία ιστοεξερεύνηση για τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου